شاخص های تعدیل

نوسان های شدید قیمت به خصوص در قراردادهایی با اجرای طولانی مدت می تواند باعث آسیب رساندن به پیمانکار های تاسیسات ساختمانی شود یکی از روشهای به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده و افزایش قیمت های نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی تعدیل در قیمت قرارداد می‌باشد.

در کشور عزیزمان ایران مفاد تعدیل در نشریه شرایط عمومی پیمان قرار داده شده است و نمونه خارجی آن داخل نشریه های صادر شده از سازمان فیدیک(FIDIC) می باشد.

بند هـ از ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعدیل نرخ پیمان را به شرایط خصوصی واگذار کرده این به آن معناست که پیش بینی این شرط به توافق و اراده طرفین  قرارداد واگذار شده و خاستگاه شاخص های تعدیل در قراردادهای پیمانکاری توافق و خاص اراده مشترک طرفین می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 14 نتیجه