شبکه

نقشه اتوکد شبکه

شبکه های انتقال الکتریکی بخش مهمی از سیستم برق ساختمان ها و … محسوب می شوند و از اصلی ترین مباحث در مهندسی برق هستند. در واقع بخشی از وظایف مهندسین برق در پروژه های ساختمانی طراحی نقشه شبکه می باشد که این کار باید مطابق با استانداردها و قوانین صورت گیرد تا به این ترتیب از بروز حوادث و مشکلات حتمالی جلوگیری شود. از این رو دانشجویان رشته برق و مهندسین این رشته باید مهارت و تخصص کافی در طراحی نقشه های شبکه تاسیسات برقی داشته باشند. در واقع بخشی از وظایف مهندسین برق در پروژه های ساختمانی طراحی نقشه شبکه می باشد که این کار باید مطابق با استانداردها و قوانین صورت گیرد تا به این ترتیب از بروز حوادث و مشکلات حتمالی جلوگیری شود. از این رو دانشجویان رشته برق و مهندسین این رشته باید مهارت و تخصص کافی در طراحی نقشه های شبکه تاسیسات برقی داشته باشند.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 8 نتیجه